Skip to content
by SUPER X

100% Handmade in Hong Kong Eco Lunch Bag

$79.00
Select 顏色

2023疫情已過,唔想口罩就咁掉晒去堆填區,

SUPER X將佢大改造,變成可每日使用嘅環保袋,

行街睇戲食飯買野一流,有多色選擇,

100%香港人手製作。

如有個別顏色要求,請與我們聯絡。

 

闊 31 cm , 高 43 cm

W 31 cm , H 43 cm

**因人手製作,圖片只供參考,實際顏色,尺寸可能稍有偏差。**